Call Center za stolare
011-356-36-30

HDF ploče

U našoj ponudi za stolare i radionice za izradu nameštaja možete kupiti i HDF ploče.

HDF - High Density Fibreboard

HDF ploče se proizvode tehnologijom suvog presovanja na visokoj temperaturi. Dobrim odnosom drvenih vlakana ( mekih i tvrdih drvenih vlakana) i njihovim mešanjem sa organskim smolama postiže se da dobijeni proizvod ima optimalnu gustinu, visoku homogenost, odlične mehaničke osobine pri sečenju i daljoj obradi.

Na ovaj način nastaje sirovi HDF.

Kada se daljim procesom obrade sirovi HDF tretira vodenim disperzivnim bojama sa nanosom AC - UV laka nastaje oplemenjeni HDF.

HDF ploče se odlikuju srednjom gustinom od min. 800kg/m³, glatkom površinom, čvrstom površinom visoke stabilnosti. Ploče su pogodne za farbanje i bušenje, a svojim karakteristikama je umnogome potisnuo upotrebu lesonita.

Dostupne su u različitim debljinama.

HDF ploče su svoju primenu našle u izradi "ledja" nameštaja, "dna" fioka, pozadina ramova, ambalaže, pakovanja za posebne namene, vrata.

 

 

 

 

Quality
top